Vedlikehold

  • Gå aldri på hardt grunnlag uten noen form for beskyttelse på skøytebladene dine.
  • Bruk skøytestål beskyttere.
  • Etter å ha forlatt isen tørk og rengjør skøytene med en absorberende klut. Gjør dette for å unngå rusting. Gjenta prosedyren når du kommer hjem.
  • Ikke lagre dine skøyter i beskyttelsen. Disse kan fortsatt være våte på innsiden og forårsake rustdannelse.
  • Transport og lagre skøyter i en Viking skjøyte bag. Kontroller regelmessig snørene og eyelets
  • Vedlikehold læret regelmessig.
  • Kontroller regelmessig skarpheten og kurven til bladene. Du står på skøyter med mere glede når bladene dine er skarpe og har en god kurve.
  • Når du lagrer skøyter i en lengre periode, som på slutten av vinteren, er det fornuftig å smøre et lag av syrefri vaselin på metalldelene.